Poklicne kompetence GA HO

Poklicne kompetence:

predstavi pisno in dnevno ponudbo v gostinskih obratih,

 • sprejme goste, priporoča in prevzema naročilo v obratih s pijačami in pri rednih obrokih,
 • naroča živila za določen obrok in izračuna stroške,
 • obračunava storitve in pripravi dnevni obračun,
 • mehansko in toplotno obdela živila in izdela porcije na osnovi normativov,
 • pripravi hladne in tople začetne jedi, juhe, jušne vložke, zakuhe, enolončnice,
 • pripravi mesne jedi, osnove in omake, priloge, zelenjavne jedi, solate,
 • pripravi sladice,
 • sestavi in pripravi dnevne menije,
 • pripravi jedi po naročilu,
 • pripravi zahtevnejše jedi iz širšega izbora živil in upošteva njihovo hranilno vrednost v prehrani,
 • pripravi hladne, tople jedi,

pakira, deklarira, transportira jedi in jih zaračuna,

 • sestavi in pripravi različne vrste pic,
 • uporablja kuhinjsko dokumentacijo,
 • pripravi in speče različne vrste kruha ter potic,

pripravi in speče drobno pecivo,

 • flambira, marinirana in porcionira ter postreže pripravljene jedi,
 • razkosava, filira, in porcionira ter postreže pripravljene jedi.

 

Poleg splošnih ciljev izobraževanjaprogram omogoča dijakom, da:

 

 • razvijajo sposobnosti za samostojno in odgovorno ravnanje, kritično presojo in analiziranje konkretnih strokovnih problemov ternjihovo reševanje,
 • razvijajo humanost, tolerantnost, poštenost in drugemoralne vrednote,

razvijajo ustvarjalnost, inovativnost, pripravljenost za vseživljenjsko učenje (tudi sledenje novim smernicam),

 • usvojijo spretnosti za primeren odnos do sebe, do drugih in za zmožnosttimskega dela v kolektivu,
 • se usposobijo za ustrezno sporazumevanje, vedenje v različnih sredinah, za predstavitve, promoviranjein svetovanje storitev v slovenskem in dveh tujih jezikih,
 • se naučijo urediti sebe in delovno mesto za delo, v skladu z načeli estetike in s higiensko varnostnimi predpisi,
 • se usposobijo za aktivno skrb za lastno zdravje, zdravje gostov in za pozitivni odnos do zdravega načina življenja,
 • razumejo eko zdravje in kakovostno bivanje, globalne ekološke probleme tersi razvijajo ekološko zavest,
 • se seznanijo z urejanjem in vzdrževanjemprostorov za namen turistične dejavnosti,
 • se naučijo načrtovati, organizirati in voditi enostavnejšo turistično dejavnost,
 • si pridobijo znanja ostoritvah na domu in v domovih,
 • si pridobijo znanja o tekstilnih materialih ter njihovem oblikovanjuv kuhinjsko, strežno, restavracijsko in drugoperilo in izdelatidruge enostavnejše tekstilne izdelke,
 • senaučijo dekoriranja in se seznanijo z izdelovanjemdekorativnih izdelkov iz različnih materialov in tehnikami oblikovanja,
 • si pridobijo znanje o biološki, hranilni in energijski vrednosti hrane in pijač, o njihovih lastnostih, pridobivanju, shranjevanju ter načinu uporabe, obdelave, predelave, priprave, kombinacijeter o tem, kako se le-tokakovostno in estetsko postreže gostom,
 • si pridobijo praktično uporabno znanje in se pri tem opirajo na teoretična spoznanja
 • spoznajo in razumejo splošne zakonitosti postopkov in tehnologijo pri pripravi jedi z različnimi stroji, napravami in pripomočki,
  • pridobijo zmožnosti zasamostojno,kakovostno pripravo ter postrežbo hrane in pijačin se pripravijo za poklicno kariero,
 • pridobijo znanje o različnih oblikah ponudbe v gostinskih lokalih,
 • razvijajo zavest o pomenu povezovanja z okoljem in o vrednosti ponudbe avtohtone hrane in pijače ter ohranjanja naravne in kulturne dediščine,
 • razvijajo sposobnosti za organiziranje samostojnega, varnega, gospodarnega dela in delovnih postopkov na poklicnem področju,
 • pridobijo znanja in spretnosti zauporabo sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije, za načrtovanje, organiziranje, analiziranje, kritično presojanje in odgovorno ravnanje na svojem delovnem področju,
 • spoznajo varnostne predpise ter jih znajo dosledno upoštevati pri delu.