Poklicne kompetence PBO

Poklicne kompetence

 • opravlja različna dela od priprave surovin za različne slaščice, peciva in sladolede do končnega izdelka.,
 • pripravlja različne vrste testa, ga oblikuje in peče. Oblikuje in krasi slaščice, pripravlja različne vrste sladoleda, marcipan, izdeluje kekse, izdelke iz čokolade in bonbone..
 • pripravlja želeje, marmelade, pudinge, dela torte, rulade, kremne rezine in podobno,
 • pri delu vzdržuje osebno higieno, higieno prostorov in sredstev, ki jih uporablja,
 • pozna higienske predpise,
 • razvije ročne spretnosti, smisel za oblikovanje in občutek za estetiko.

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja, izobraževalni program omogoča dijakom, da:

 • razvijejo ustvarjalnost, pozitivne moralne vrednote,
 • odgovorno skrbijo za lastno zdravje, zdravje potrošnikov in razvijejo pozitiven odnos do zdravega načina življenja,
 • skrbijo za urejenost delovnega mesta/prostora,
 • znajo pripraviti izdelke za prodajo in nadaljno predelavo,
 • se seznanijo z vplivi živilske dejavnosti na naravno okolje,
 • ustrezno shranjujejo izdelke,
 • čistijo del. prostore, orodje, naprave in stroje v proizvodnji živil,
 • sodelujejo pri pripravi obrokov,
 • pridobivajo znanje iz varstva pri delu ter varno uporabljajo stroje, orodje in naprave,
 • razvijajo ekološko zavest, varčnost in osebno odgovornost,
 • sposobnost prilagajanja v kolektivu,
 • zagotovijo kakovost opravljenega dela v živilstvu,
 • znajo sodelovati v skupini, uporabljati temeljne strokovne izraze za ustno, pisno sporazumevanje s sodelavci in drugimi udeleženci.