Psiholog

PSIHOLOŠKO SVETOVALNO DELO

  • Proučitev vlog in dokumentacije za sprejem novih gojencev ter sodelovanje pri predhodnih pogovorih (in ogledih) s kandidati, starši in predstavniki CSD;
  • sprejem novih gojencev;
  • priprava, intervju in testiranje gojencev (FPI-osebnostni vprašalnik) za izdelavo individualiziranega vzgojnega načrta;
  • vodenje timskih konferenc in končna izdelava individualiziranih vzgojnih načrtov;
  • spremljevalni in izredni timski sestanki za gojence s starši oz. soc. delavci CSD;
  • sodelovanje z vzgojitelji in svetovanje v zvezi s specifičnimi individualnimi ali skupinskimi problemi;
  • individualno svetovanje (redno po programu ali občasno glede na aktualno stanje);
  • delo po shemi za reševanje problema zlorabe drog (ind. pogovori, vključitev v preventivno skupino, ambulantna obravnava in UT na CZOPD);
  • vodenje preventivno-terapevtske skupine kot podprograma za omejevanje zlorabe drog;
  • vodenje sestankov skupnosti dijakov in strokovnih delavcev enkrat tedensko;
  • vodenje vpisnega postopka za zunanje dijake;
  • svetovanje gojencem pri odločitvi za nadaljevanje šolanja (3+2).