Uprava

Ime in priimek Telefonska številka   Elektronska pošta
Peter Pal – ravnatelj 01/788 7700   peter.pijava@gmail.com
Igor Pikelj – pomočnik ravnatelja
Suzana Humljan – poslovna sekretarka  01/788 7824   suzana.humljan@guest.arnes.si
Marjetka Simonič – psihologinja 01/788 7841   psiholog-vizvgora@guest.arnes.si
Tadeja Prevolšek – socialna delavka 01/788 7840   socialna.vizvg@guest.arnes.si
Maja Strmec – medicinska sestra 01/788 7830   andreja.lavric3@guest.arnes.si