Izobraževanje

Vse izobraževalne programe v zavodu izvajamo kot dislocirane enote (DE) drugih srednjih in poklicnih šol, in sicer:

· DE BIC – Živilska šola v Ljubljani

2 – letni program za poklic pomočnik v biotehniki in oskrbi

· DE Srednje poklicne in strokovne šole Bežigrad v Ljubljani

3 – letni program za poklic izdelovalec oblačil

· DE Srednje šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani (SŠGT)

3 – letni program za poklic gastronom-hotelir

· DE Srednje upravno-administrativne šole v Ljubljani

3 – letni program za poklic administrator

Prednosti izvajanja programa v VIZ Višnja Gora:

  • številčno manjši oddelki omogočajo uspešnost dijakom z učnimi težavami in zelo dobro usposobljenost za poklic,
  • programi so zasnovani po novih izhodiščih, so modularno oblikovani in prinašajo v proces izobraževanja nov didaktični koncept,
  • možnost nadaljevanja šolanja 3 plus 2 v programih poklicno tehniškega izobraževanja,
  • prilagojene oblike in metode dela, ki vodijo v večjo uspešnost dijaka,
  • izvajalci so pedagoški delavci z dodatno specialno pedagoško izobrazbo.

 

LETNI DELOVNI NAČRT 2018/2019

ŠOLSKI KOLEDAR 2018/2019

Pogoji za vpis v programe

Šolska pravila VIZ VG

Pravilnik o ocenjevanju znanja