Interesne dejavnosti

Načrt šolskih aktivnosti v šolskem letu 2018/2019 

ČAS

VSEBINA

September 2018

 

Medpredmetno povezovanje:
Mestni pobeg – VSI

Obisk tržnice v Ljubljani –
1. PBO, 1. GA HO

Obeležje stoletnice konca
1.sv. , Vršič  – VSI

 

Oktober 2018

 

GTZ – str. ekskurzija, 2.
GA HO, 2.PBO

Arhiv Slovenije, Muzej
telekomunikacij – 2. ADM

Svet energije –Krško – VSI

Proslava ob dnevu
reformacije in dnevu spomina na mrtve – VSI

 

 Novembra  2018

 

 Medpredmetno povezovanje: Kaj
prinese štorklja? 1. GA HO, 1. PBO, 1. ADM

Ustvarjalne delavnice-
novoletna dekoracija-VSI

 

December 2018

 

Novoletni pozdrav Višnji
Gori, obeležje praznikov

Proslava ob dnevu
samostojnosti in enotnosti in ogled  kino predstave-
VSI

 

Januar 2019

 

 

Športni teden

Obisk  Opere -VSI

Februar 2019

 

Športni teden

Natur Alpe-Adria  – 3. ADM

Več znanja za več turizma
(tekmovanje)

Proslava ob kulturnem
prazniku –VSI

 

Marec 2019

 

Erazmus+

Ogled pivovarne Union –  3.
GA HO in 2. PBO

Medpredmetno povezovanje:
Kdo sem? –družbene vloge- VSI

 

April 2019

 

 

 

Dan evropske države –  VSI

Evropska hiša – str.
ekskurzija ,1. ADM

Testiranje za športni
karton

 

Maj 2019

 

Medpredmetno povezovanje:
Turistovo kritično oko, 3. GA HO

Medpredmetno povezovanje:
Dan mladosti -VSI

Državno tekmovanje v
poznavanju življenja in dela Josipa Jurčiča- VSI

Državno tekmovanje Višnja
Gora ima talent-VSI

 

Junij 2019

 

 

Medpredmetno povezovanje:
Delo na kmetiji -2. letniki

Zaključni izlet – VSI

Prireditev ob dnevu
državnosti s podelitvijo spričeval -VSI

 

STROKOVNE EKSKURZIJE šolsko leto 2018 / 2019

Program GASTRONOM HOTELIR:

  1. letnik: Obisk tržnice, Ljubljana (v septembru 2018)
  2. letnik: Gostinsko turistični zbor, Portorož (9. oktober 2018)
  3. letnik: Ogled pivovarne Union, Ljubljana ( marec 2019)

Program POMOČNIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI:

  1. letnik: Obisk tržnice, Ljubljana (začetek septembra 2018)
  2. letnik: Gostinsko turistični zbor, Portorož (9. oktober 2018)

Program ADMINISTRATOR:

  1. letnik:Evropska hiša, Ljubljana (april 2019)
  2. letnik: Arhiv Slovenije, muzej telekomunikacij (oktober 2018)
  3. letnik: Sejem Alpe Adria Natur (februar 2019)

Program IZDELOVALEC OBLAČIL:

  1. letnik:organizira matična šola