Praktično usposabljanje z delom

RAZPORED
PUD – PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM

Šol.
leto 2018 /2019

 

RAZRED

TERMIN

ŠT. TEDNOV

ŠT. UR

1. PBO

25.1.  do 7. 2. 2019

2

76

2. PBO

11. 2. do 22. 2. 2019

2

76

1. GA HO

6. 5. do  7. 6. 2019

5

190

2. GA HO A + B

4. 3. do  5. 4. 2019

5

190

3. GA HO

3. 9. 2018  do  11.1. 2019

19

722

1. ADM

1. 4. do 19. 4. 2019

3

120

2. ADM

4. 3. do  22. 3. 2019

3

120

3. ADM

3. 9. 2018  do  4.1. 2019

18

684

3. IOB

3. 9. 2018  do  4.1. 2019

18

684


Okvirni termin za projekt
Erazmus+  je 2. 3. do 23. 3. 2019